sägdetsamiska

nordsamiska enaresamiska skoltsamiska

Snabbguide till den samiska kulturen

I Finland finns det cirka 10 000 samer. Uppdatera dina kunskaper om den samiska kulturen med hjälp av vår snabbguide! Lyssna på samernas nationalsång, lär dig vad samedräkten har för betydelse för sin bärare samt vad det innebär om någon jojkar dig.


Vesa Toppari at al
Bild: Vesa Toppari (2015)

Sámi gákti – samedräkten

För samerna är folkdräkten ett personligt glädjeämne och orsak till stolthet. Ofta tillverkas dräkten av en familjemedlem, släkting eller nära bekant. Det unika med dräkten är inte endast det dekorativa utseendet, utan även att den ger information. Förutom kön kan man utifrån dräkten och de olika delarna i den dra slutsatser om hemtrakt, släkt och civilstånd. Samerna använder fortfarande aktivt sina folkdräkter, och särskilt på fester är klädprakten som vackrast. På nordsamiska heter dräkten gákti, på enaresamiska mááccuh och på skoltsamiska määccaǩ. Folkdräkten har en stor betydelse för den samiska kulturen.

Bildgalleri: Jag och min samedräkt samt mer information om samedräkter (sametinget, finska)

Bland alla företeelser som kopplas till samiskheten är samedräkten den som är klart enklast att identifiera och mest känd. På grund av detta blir den också utsatt för kulturell exploatering. Bekanta dig med bildanvisningar (på finska) om hur den samiska kulturen ska presenteras.

“Alla dessa fall med fejkade samedräkter är irriterande, och till och med kränkande. Jag försöker vara tolk för samernas känslor och förklara varför.”  Läs även den belysande artikeln om exploatering av samedräkten av Pirita Näkkäljärvi, chef för Rundradions samiska redaktion Yle Saame (på finska).


”Gákti är som en andra hud”

— Outi Länsman

varpuja

Jojktraditionen

Jojk är samernas folkmusik. Enligt Nils-Aslak Valkeapään förnyaren av jojktraditionen, betyder jojken mycket mer än endast originell sång. Det är ett slags socialt visitkort. I områden där jojktraditionen fortfarande blomstrar, jojkar människor förutom platser och djur även varandra. När en same möter en vän är det möjligt att i stället för att hälsa på vännen sjunga en jojk som är reserverad för vännen, dvs. jojka honom eller henne. Alla samer jojkar emellertid inte.

Traditionellt har jojken flera funktioner i vardagen. En renskötare som vaktar sin hjord kan ha flera orsaker att jojka. Jojken jagar till exempel iväg rovdjur, eftersom de känner igen människorösten. Jojken fungerar också som en bra metod för att minnas, och på det sättet blir det inte långtråkigt när man tänker på sina vänner och händelser som kopplas till dem.

Se samen Jon Henriks jojk till sin bortgångne vän i det svenska programmet Talang:”Personjojker förknippas med ett speciellt förbud: man har ansett det opassande att jojka sig själv. Det jämställs med självskryt." – Sami ensyklopedia


De olika samiska språken har egna beteckningar för musiktraditioner. De skiljer sig från varandra såväl i fråga om beteckning som musiken, och detta kan jämföras med samedräkten som varierar enligt område. I Sameland i Finland kan man höra nordsamernas luohti, enaresamernas livđe och skoltsamernas leu’dd.

Traditionell jojk (YouTube)

Jojk i fusion (YouTube)

”Man har även jojkat i särskilda sociala situationer, såsom i samband med frieri. Det har skapats frierijojker för bruden.”  Läs mer om den samiska musiktraditionen (på finska).


duodji-käsitöitä
Rotslöjd av skoltsamen Mirva Haataja (2016)

Sámi duodji – hantverk

I duodji kan man se samernas nära relation till naturen – den största delen av materialet har samlats och samlas fortfarande in från naturen. Materialanskaffningen är också ett exempel på hur man i den samiska kulturen lever efter årstiderna: det är klokt att skaffa vissa material under en viss årstid och ibland inte ens möjligt under andra årstider.


Erica Huuva
Bild: Erica Huuva (2016)
Du känner igen äkta samiskt hantverk på märket Sámi Duodji
sámi duodji -merkki

Traditionellt har samiskt hantverk tillverkats för praktiska behov. Av renens ben- och skallskinn tillverkas varma bällingskor och handskar för vintern, av kalvskinn mössor och av sisti (garvat skinn) väskor, tofflor och numera även telefonfodral. Hantverkarna kan utnyttja alla delar av till exempel en ren eller ett träd, allt från senor och ben till näver och rötter. Numera är sámi duodji ofta även kontshantverk och många föremål tillverkas för att användas som prydnader.

“Problemet är att turister inte ser skillnaderna och inte vet vad som är tillverkat av samer och vad som inte är.” Du känner igen äkta samiskt hantverk på märket Sámi Duodji.

Duodji Shops webbshop med samiskt hantverk

Läs mer om samiskt hantverk (Elävä perintö, på finska)

Erica Huuvas silversmycken


saamen lippu
Den samiska flaggan godkändes officiellt 1986

Grundläggande fakta

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Den samiska flaggan, symbolen för samisk nationalitet, godkändes officiellt 1986.

Samernas officiella nationalsång är Sámi soga lávlla (YouTube). som är skriven av samen Isak Saba och tonsatt av norrmannen Arne Sørlie.

Det är allmänt känt att många samer anser att Nils-Aslak Valkeapääs jojk Sámi eatnan duoddariid är samernas egen nationalhymn:varpuja
I Finland finns det cirka 10 000 samer. Samernas nationaldag firas den 6 februari

Uppskattningen om antalet samer varierar mellan 50 000 och 100 000. I Finland finns det cirka 10 000 samer. Antalet är svårt att uppskatta på grund av frågan om samedefinitionen (på finska). Samerna är det enda ursprungsfolket i EU-området.

I Finland talas tre samiska språk: nordsamiska, skoltsamiska och enaresamiska. Det finns sammanlagt nio talade samiska språk, och alla är hotade. Kuáti är en samiskspråkig webbplats som handlar om småbarnspedagogik, andra verktyg för språkstudier hittar du här.

Sápmi eller Sameland är ett landområde som breder sig ut över landsgränser i Finland, Norge, Sverige och Ryssland. I Finland omfattar Sameland Enontekis, Utsjoki och Enare kommuner samt Lapplands renbeteslag. Numera bor över hälften av de finländska samerna utanför sameområdet, till exempel finns det i Helsingfors en tämligen stor och aktiv samisk minoritet. I huvudstadsregionen finns City-Sámit ry, vars syfte är att främja samhörigheten mellan samer som bor i södra Finland.

Sametinget är det högsta politiska organet för samerna i Finland och det väljs vart fjärde år. I Finland rapporterar YleSápmi om nyheter som gäller samefrågor.


Suohpanterror-juliste
Bild: Suohpanterror (2013)
Suophanterror är en artivistgrupp som tar synligt ställning till samepolitiken med hjälp av konst

Suohpanterror, som är en samisk konstnärsgrupp, tar synligt ställning till samepolitiken. Suophanterror är känd för sina engagerade och provokativa propagandaaffischer. År 2016 fick Suophanterror utmärkelsen Kritiikin Kannukset.

I Twitter twittrar bland annat följande om samefrågor: @OutiLansman, @TiinaSanilaAikio och @PetraLaiti. Mer samemode och hantverk i Instagram: @Samekofter och @Kautokeino_Solvsmie. Samiska filmer Sami Blood, Kaisa’s Enchanted Forest samt artister: Amoc (rap), Sofia Jannok (pop) och Ylva (electronic).


Utöver dessa kan du också bekanta dig med ILO:s konvention nr 169, tvångsförfinskningen av samer dvs. assimilation i den dominerande kulturen, samiska näringar samt samisk bildkonst, teater och litteratur. Läs även vad som avses med kulturell appropriering. (Allt på finska.)

Information om alla ovan nämnda teman och mycket annat finns i Saamelaiskulttuurin Ensyklopedia .


sinisiä täpliä